Bezpečnosť a zdravie pri práci od profesionálov

bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je oblasť, ktorú možno charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania sa a iných aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať škody na zdraví a živote pro práci. Dodržiavanie BOZP v súčasnosti vyžadujú viaceré právne predpisy, ktoré sa menia s ohľadom na vyvíjajúce sa potreby pracovnoprávneho trhu. Zamestnávatelia však na to nie sú sami. Pomoc v orientácii sa v tejto problematike a zabezpečenie zákonom prepísanej dokumentácie, školení a iných nevyhnutných opatrení, vám poskytnú profesionáli v danom segmente, medzi ktorých patrí aj spoločnosť MG Business Services. 

Dodržiavanie BOZP je legislatívna povinnosť

Základný právny rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V praxi pritom platí, že ak podnikateľ zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, stáva sa zamestnávateľom a v takom prípade má už povinnosti vyplývajúce mu z tohto právneho postavenia upravené v zákonoch týkajúcich sa BOZP. Rozsah povinností pokrytých právnymi predpismi je pomerne veľký a líši sa v závislosti od rôznych faktorov. Zorientovať sa v spleti týchto pravidiel vám však pomôžu odborníci na BOZP, ktorí vám pripravia kompletnú dokumentáciu v zmysle zákona, poskytnú potrebné školenia, ako aj následný servis v podobe sledovania legislatívnych zmien a zákonných povinností. 

Ako funguje taká spolupráca? 

Na začiatku každej spolupráce je nevyhnutné osobné stretnutie s expertom zo spoločnosti MG Business Services, ktorý vám detailne predstaví formy, možnosti a časovania spolupráce, pričom tento krok ukončuje podpis zmluvy a začína sa aktívna časť. Na správne nastavenie BOZP procesov je tiež potrebná detailná analýza / audit aktuálneho stavu podnikateľa, zhodnotenie medzier a rizík. V ďalšom kroku prichádza na rad samotné odovzdanie vypracovanej dokumentácie a následná cyklická spolupráca zahŕňajúca sledovanie legislatívnych zmien a termínov týkajúcich sa klienta či iné riešenie problémov v tejto oblasti. 

Príklad: Dodržiavanie BOZP sa týka aj spoločností, ako je VKK Stav, ktorá v rámci svojho portfólia služieb poskytuje prípojky kanalizácie, vody, vykonáva osadenie kanalizácií k rodinnému domu a poskytuje komplexné služby v oblasti kanalizácií aj na kľúč.


zdroj: envato.elements.com

You Might Also Like

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *